Τεράστια κύματα που δεν μπορούν να δαμάσουν ούτε οι surfers

Surfers vs κύματα σημειώσατε διπλό.