Τι ακριβώς ακουγόταν από το ακουστικό του Αντώνη Σαμαρά στις Βρυξέλλες

Η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στις Βρυξέλλες με τη βοήθεια του υποβολέα του.