Η μητέρα της Μυρτώς καταγγέλει τους ομογενείς ότι δεν της δίνουν τα χρήματα που μαζεύτηκαν σε έρανο

Η μητέρα καταγγέλει την ομοσπονδία ελληνικών σωματείων της Νέας Αγγλίας, πως έγιναν αδιαφανείς διαδικασίες σχετικά με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη Μυρτώ.