Νεαρός επιχειρεί ένα εύκολο αλλά ταυτόχρονα επικίνδυνο άλμα

Την επόμεν φορά μάλλον θα πάει από τις σκάλες.