Όσο μένω επιμένω - Στέλιος Ρόκκος

Μα όσο μένω επιμένω

σε ένα απωθημένο

έτσι είμαι εγώ και μπορώ