Πάπια κάνει απέλπιδες προσπάθειες να σώσει παπάκι της που το καταβρόχθισε ψάρι

Το ψάρι άρπαξε το παπάκι που βρισκόταν κοντά στην πάπια, χωρίς εκείνη να μπορεί να κάνει τίποτα.