Η καλύτερη πόρτα ασφαλείας του κόσμου

Παρά τα τόσα χτυπήματα δεν μπόρεσαν να καταστράψουν την πόρτα.