Κι όμως ψάρι πιάνει πουλιά στον αέρα

Η φύση αντιστρέφει τους ρόλους..