Σκύλος αρνείται πεισματικά να σηκωθεί και το λέει κιόλας

Αυτός τον φωνάζει... αλλά ποιος τον ακούει.