Η στιγμή που η καρδιά ενός μοσοσυκλετιστή χτυπάει κόκκινα

..και συνεχίζει να πάλλεται σε υψηλούς ρυθμούς για αρκετά λεπτά αργότερα.