Πως να αφαιρέσετε με επιτυχία το τελευταίο τουβλάκι στο τζένγκα

Εύκολο στη θεωρία δύσκολο στην πράξη.