Πως η τηλεόραση επηρεάζει τον εγκέφαλο των παιδιών

Σύμφωνα με έρευνες παρατηρείται ο αρνητικός ρόλος της τηλεόρασης στον παιδικό εγκέφαλο.