Πως να ανάψετε τσιγάρο με έναν εκσκαφέα

Έναν περίεργο τρόπο επέλεξε ο εργάτης για να ανάψει το τσιγάρο του.