Τι παθαίνει μια τσίχλα μέσα σε υδροχλωρικό οξύ

Μόνο το θειϊκό οξύ κατάφερε να την καταστρέψει.