Πως να δημιουργήσεις ένα τρισδιάστατο χέρι στο χαρτί

Εύκολος τρόπος για να ζωγραφίσετε τρισδιάστατα.