Προσγείωσε αεροσκάφος ενάντια σε ισχυρό άνεμο

Οι δυσκολίες του επαγγέλματος..