Πως θεραπεύουν την ακροφοβία στην Τσεχία

Θεραπεύουν το φόβο με τα ύψη, περπατώντας σε καμινάδα στην Πράγα, που βρίσκεται στα 110 μέτρα ύψος.