Άλογο χρησιμοποιείται ως κινητήρια δύναμη για την κοπή ξύλων

Τα πάντα στις υπηρεσίες του ανθρώπου..