-->

Αναδρομή στην εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων τα τελευταία 40 χρόνια

Η αναδρομή ξεκινάει με το DynaTAC του 1974 και τελειώνει με ένα 5s iPhone και με ένα το Galaxy Note.