Άντρας προσποιείται τον Security σε κατάστημα και πιάνει γυναίκα να κλέβει

Δεν είμαστε σίγουροι για το πιο πρόσωπο είναι πραγματικά το χειρότερο.