Εφαρμογή κινητού που ανιχνεύει τα δίκροκα αυγά

Η εφαρμογή στηρίζεται σε ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο, το τηλέφωνο εκπέμπει παλμούς υπερήχων από τα ηχεία και ανιχνεύει την ηχώ από το μικρόφωνο. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή να δει την εσωτερική δομή του αυγού και να πει αν υπάρχουν 1 ή 2 κρόκοι μέσα.