Εικόνες από GoPro κάμερα πάνω σε γύπα

Γύπας με GoPro κάμερα.