Εκτυπωτής ερμηνεύει εκπληκτικά το τραγούδι του Ρόκι

Το τραγούδι Eye of the Tiger όπως ακούγεται από έναν εκτυπωτή.