Εκχιονιστικό μηχάνημα ενάντια σε πεζό

Μια ακόμα οπτική γωνιά μέσα από μια έκθεση αυτοκινήτων..