Πως υπερπηδά ένας ελέφαντας εμπόδια

Ένα διαφημιστικό σποτ της μπύρας Carlton.