Γαλοπούλα που δεν είδε παράθυρο

Γι' αυτό οι περισσότερες δεν πετάνε.