Γάτα δεν αφήνει ταχυδρόμο να κάνει τη δουλειά του

Μία από τις αντιξοότητες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ταχυδρόμος.