Γάτες εναντίον πλυντηρίων ρούχων

Όταν οι γάτες τα βάζουν με τα πλυντήρια ρούχων.