Πόσες γυναίκες χρειάζονται για να πετάξουν μια σακούλα σκουπιδιών στον κάδο

Τουλάχιστον τρεις.. και καλά οργανωμένες.