Ίδρυση σχολής 2ετής φοίτησης για πτυχίο νεκροθάφτη

O πρόεδρος της Ένωσης γραφείων τελετών Ελλάδας, Μιχάλης Παναγιώτου ζητά την ίδρυση μιας κρατικής σχολής 2ετούς φοίτησης, στην οποία θα διδάσκονται μαθήματα όπως η ιστορία της κηδείας, η αισθητική, η βιολογία, το δίκαιο της ταφής κ.α