Η ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να παραχθεί με ένα μολύβι

Το ξέρατε πως τα μολύβια με τα μολύβια μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια.