Πως λειτουργεί ο ήλιος

Ο ήλιος είναι σαν ένα μεγάλο πυρηνικό υποβρύχιο. Τροφοδοτείται από πυρηνικές αντιδράσεις, οι οποίες συντηκούν άτομα υδρογόνου σχηματίζοντας ήλιο και άλλα βαρύτερα στοιχεία.