Καλά που ήρθες - Πέτρος Ίμβριος

Καλά που ήρθες κι έχω αλλάξει

Το χτες μου έχω πετάξει

Από την πρώτη μας βραδιά

Καλά που ήρθες μες στη ζωή μου

Τώρα μες στο κορμί μου

Είσαι σα δεύτερη καρδιά.