Ένας ακόμα λόγος που δεν αγγίζουμε κολώνα φωτισμού

Τα παράπονα σας στο δήμαρχο που δεν τις στερεώνουν καλά.