Η λύση για μια βάρκα που δεν έχει κινητήρα

Ευρέθη κινητήρας.. και μάλιστα δίχρονος.