Κορυφαίες μεταφορές στην έρημο

Η παρουσία ανθρώπου κατά τη μεταφορά είναι απλώς περιττή.