Πως μεταφέρουν μεθυσμένοι το μεθυσμένο φίλο τους στο σπίτι

Προφανώς δεν βγήκε τυχαία η ρήση που λέει ο λαός μας "ο τρελός είδε τον μεθυσμένο και φοβήθηκε".