Θυμωμένος μεθυσμένος εναντίον πόρτας

Αφού τη διέλυσε κατάφερε τελικά να την ανοίξει.