Πως γίνεται ο σχηματισμός μιας νιφάδας χιονιού

Το βίντεο παρουσιάζει τον σχηματισμό μιας νιφάδας χιονιού με τη βοήθεια ενός μικροσκοπίου.