Νυσταγμένη γάτα σε μια προσπάθεια άλματος

Χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμα..