Οδηγός παράτησε φορτηγό στο κατήφορο για να πλακωθεί με πεζό

Εκτός των άλλων κόντεψε να τους πατήσει το φορτηγό και τους δυο μαζί..