Οδηγός χρησιμοποιεί την κόρνα και σώζει γυναίκα από βέβαιο θάνατο

Αυτή είναι η πραγματική χρήση της κόρνας.. και όχι για τα φανάρια.