Πως βλέπουν τα παιδιά τους αλκοολικούς γονείς τους

Με αυτή την καμπάνια η Φιλανδική εταιρεία παρουσιάζει πως τα παιδιά βλέπουν τους αλκοολικούς γονείς τους.