Ποδοσφαιριστής σωριάστηκε στο έδαφος όταν διαιτητής του έριξε κουτουλιά

Ο διατητής ενώ έτρεχε έριξε κατά λάθος κουτουλιά σε ποδοσφαιριστή και τον έριξε κάτω.