Πως αφαιρούν οι Πολωνοί τον πάγο από τα αυτοκίνητα τους

Ματσόλα.. και Άγιος ο Θεός..