Σε έναν άγγελο μιλώ - Μηδενιστής & Γιάννης Βαρδής

Σε έναν άγγελο μιλώ

του λέω πως δεν μπορώ να μείνω σ' αγαπώ