Πως δοκιμάζουν τις σειρήνες στην Ελβετία

Διαφημιστικό σποτ του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.