Σκίουρος χρησιμοποιεί σκύλο σαν αποθήκη τροφίμων

Αν ο σκύλος είχε λίγο πιο πυκνό τρίχωμα θα τον διευκόλυνε περισσότερο να κρύβει τα βελανίδια..