Σταθερά - Δέσποινα Ολυμπίου

Σταθερά, δεν έχει αλλάξει τίποτα

μόνο το δέρμα απ' του χρόνου τη φθορά

γενικά ότι εσένα αφορά

θα το αγαπώ μέχρι το τέλος σταθερά