Αστεία στιγμιότυπα και ατυχήματα σε στρατιωτικές ασκήσεις

Στρατιωτικές ασκήσεις που προσφέρουν γέλιο.